บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด

จดทะเบียนเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไทย


ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105563028096

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทุนจดทะเบียน 44 ล้านบาท

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้องเลขที่
1608 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ 09.00 น. – 18.00 น.


งบการเงิน
Merkle Capital คือผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งสังกัดอยู่ภายใต้เครือบริษัท Cryptomind Group บริษัทให้การดูแลและบริหารการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้าด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายและปลอดภัยอย่างยั่งยืน